Uzmanlık Alanlarımız

Bu iş tarzının en önemli iki özelliği; şirketinizi bağlayıcı bir süresi zorunluluğunun olmaması ve nitelikli hizmet maliyetlerinin tam zamanlı çalışana göre %80 daha ucuza gelmesidir. Böylelikle fayda/maliyet oranının tamamen sizler tarafından belirlenebilecektir.

Finansal İşlemlerin Koordinesi

 • Nakit akım tablolarının hazırlanması
 • Bütçelerin hazırlanması
 • Çalışanların yaptığı işlerin sadeleştirilmesi

Banka İlişkileri ve Kredilerin Optimizasyonu

 • Kullanılan kredilerin gözden geçirilmesi
 • Bankalara verilecek mali tablolar ile ilgili öneriler
 • Banka işlemlerinin sadeleştirilmesi
 • Faiz ve finansman giderlerini azaltıcı önlemler alınması

Vergisel ve Hukuksal İşlemler

 • Vergisel takip
 • Vergisel riskler ile ilgili iç denetim
 • Hukuksal işlemler ile ilgili danışmanlık
 • Kanuni değişikliklerde bilgilendirme ve hızlı aksiyon

Geri Ödemesiz Hibe ve Teşvikler

 • Yatırım teşvik belgesi çıkarılması
 • KOSGEB teşviklerinin alımı
 • Ar-Ge teşviklerinin alımı
 • Yurtdışı işlemler ile ilgili teşvikler
 • Tübitak/Teydeb destekleri alımı
 • Avrupa Birliği fonlarının alınması

İK Süreçleri ile SGK ve İŞKUR Teşvikleri

 • Şirket İK süreçlerinin oluşturulması
 • İşe alım süreçlerinin standart hale getirilmesi
 • Çalışan memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması
 • SGK ile ilgili kanunların güncel olarak takip edilmesi
 • SGK ve İŞKUR Personel teşviklerinin takibi ve eksiksiz alınması
 • Mevzuat ile ilgili sorunlarınıza çözüm getirilmesi
 • Personel özlük dosyalarının eksiksiz hazırlanması
 • İnceleme ve denetlemelere refakat edilmesi

Yurtdışı Şirket Kurulumu

 • Yurt dışında şirket kurulumunda anahtar teslim hizmet
 • Yurtdışı koordinasyonun sağlanması
 • Yurtdışı ile Türkiye’deki şirketlerin finansal akışının organize edilmesi
 • Yurtdışındaki şirketin rutin yasal yükümlülüklerinin takibi

Dış Ticaret İşlemleri

 • İthalat ve ihracat sisteminin oluşturulması
 • En uygun dış ticaret yöntemlerinin belirlenmesi
 • Dış ticaret maliyetlerini azaltıcı tedbirler
 • Cezai müeyyide engelleyici faaliyetler

Satın Alma Süreçleri

 • Satın alma ile ilgili tüm süreçlerin oluşturulması
 • Satın alma süreçlerinin ERP sistemine entegrasyonu
 • Satın alma maliyetlerinin düşürülmesi
 • Alırken kazanmanın sağlanması

BI Raporlama Süreçleri

 • Tüm şirketin ERP sistemini kullanmasının sağlanması
 • Satın almadan ödemeye tüm süreçlerin ERP’ye entegrasyonu
 • BI (Otomatik) raporlama ile kritik raporların on-line alınması
 • Güncel ve insan hatası olmayan raporlama sisteminin oluşturulması-
 • Kurumsal dönüşüm süreçlerinin adaptasyonu

İletişim

0533 376 17 17

0212 705 3611

Adres

Etiler Nispetiye Cad. AKMERKEZ ÇARŞI B3 Blok No:54 Kat:8 Beşiktaş – İSTANBUL

Scroll to Top